Logo Stichting Kenya Child Care
 
ANBI-informatie / Financieel voordeel

Particulier

 

Eenmalige gift:

Wilt u ons eenmalig steunen? Dat kan heel gemakkelijk door het bedrag over te maken op rekening: NL02 TRIO 0197711804 t.n.v. Stichting Kenya Childcare in Amsterdam.

Uw fiscaal voordeel Uw eenmalige giften aan goede doelen zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw drempelinkomen met een minimum van €60, tot maximaal 10% van uw drempelinkomen.

Het drempelinkomen is uw totale inkomen in een jaar: het inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit vermogen (box 3), maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Voor fiscale partners geldt de som van hun drempelinkomens. Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld worden over de partners. U kunt uw giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen. Bereken uw belastingvoordeel bij een eenmalige gift:  https://www.berekenhet.nl/giften/particuliere-gift-aftrekbaar.html

 

Periodieke giften:

Wilt u ons voor vijf jaar of langer steunen? Ook dat kan heel gemakkelijk. 

Vul het formulier ‘ Periodieke overeenkomst in geld’ in en stuur het naar:

Stichting Kenya Childcare

Vrekenhorst 109

3905 VS Veenendaal

U vindt dit formulier op de website van de Belastingdienst. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften. Op uw belastingaangifte vermeldt u:

> het fiscale nummer (of RSIN) van Stichting Kenya Childcare:

> het transactienummer Beide vindt u op de door ons geretourneerde schenkingsovereenkomst.

 

Uw fiscaal voordeel: Normaal gesproken zijn uw giften aan goede doelen alleen aftrekbaar als deze hoger zijn dan 1% van uw drempelinkomen. Als u uw gift aan ons voor vijf jaar laat vastleggen in een periodieke schenking, kunt u alle giften – groot en klein – aftrekken. U krijgt maximaal de helft van het aan ons geschonken bedrag terug van de Belastingdienst. Hoe groot uw belastingvoordeel is, hangt onder meer af van uw inkomen. U kunt uw belastingvoordeel berekenen op https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel of: https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html

Periodieke giften zijn dus zeker het overwegen waard bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%.

 

Bedrijf 

 

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Uw giften aan Stichting Kenya Childcare zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Er is er geen drempel voor de giftenaftrek. Het maximum aan giftenaftrek is 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden. Uw giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn. Wij raden u aan advies in te winnen bij uw belastingadviseur.

 
 
OOK U KUNT ONS STEUNEN!

Wij als oprichters doen er alles aan om het geld voor het rescue centre bij elkaar te krijgen. Helaas kunnen wij dat niet alleen. Uw steun is onmisbaar!

Elke donatie wordt dan ook heel erg gewaardeerd.

U kunt uw bijdrage storten op banknummer: NL02 TRIO 0197711804

T.n.v. Stichting Kenya Childcare te Amsterdam