"KEEP THE FIRE BURNING"

ZAKELIJK

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting.

Uw giften aan Stichting Kenya Child Care zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan.

 

Er is er geen drempel voor de giftenaftrek. Het maximum aan giftenaftrek is 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden. Uw giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn.

 

Wij raden u aan advies in te winnen bij uw belastingadviseur.

Stichting Kenya Childcare  AVG