Fiscaal voordeel

Ficaal aftrekbaar .

Donaties aan organisaties met een ANBI-status zijn aftrekbaar, maar dat geldt alleen als je jaarlijks meer dan 1% van je inkomen schenkt. Daardoor kunnen veel donateurs uiteindelijk toch niets aftrekken. Dat verandert als je je schenking laat vastleggen in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Je giften zijn in dat geval volledig aftrekbaar, zonder minimum of maximumbedrag. Let op; dit is gebaseerd op de Nederlandse belastingwetgeving. Controleer dus even goed welke regels er gelden als je in een ander land woont.

Wil je ons eenmalig steunen?

Dat kan heel gemakkelijk door het bedrag over te maken op rekening: NL02 TRIO 0197711804 t.n.v. Stichting Kenya Childcare in Amsterdam of klik op de button.

Wil je ons 5 jaar of langer steunen?

Ook dat kan heel gemakkelijk. Je kunt het formulier ‘Periodieke overeenkomst in geld’ invullen en versturen naar: Kenya Child Care | Julianastraat 2B | 3905 EM Veenendaal. Op je belastingaangifte vermeld je het fiscale nummer (of RSIN) van Kenya Child Care en het transactienummer. Beide vind je op de door ons geretourneerde schenkingsovereenkomst.

Wil je ons zakelijk steunen?

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Jouw giften zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Er is er geen drempel voor de giftenaftrek. Het maximum aan giftenaftrek is 50% van de winst en moet onder de € 100.000,- blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden. Jouw giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn. Wij raden je te allen tijde aan advies in te winnen bij jouw belastingadviseur.

Anbi status .

Natuurlijk hebben wij een ANBI-status zodat je zeker weet dat jouw donaties op de juiste plek terecht komen. Daarnaast weet je hierdoor zeker dat jouw giften belastingtechnisch volledig aftrekbaar zijn. Om aan de regelgeving te voldoen publiceren wij ieder jaar onze jaarrekening.

Als bestuur betalen wij zelf onze reis- en verblijfskosten. Hierdoor kunnen wij maar liefst 98% van jouw donatie besteden aan de kinderen.