Privacy Statement .

Privacy statement .

In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Kenya Child Care omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld. Ook is het privacyverklaring van de stichting in dit dossier opgenomen, en staat beschreven hoe het privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting van doen hebben.

In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Kenya Child Care omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld. Ook is het privacyverklaring van de stichting in dit dossier opgenomen, en staat beschreven hoe het privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting van doen hebben.

 1. De door de donateur verstrekte persoonsgegevens worden door de Stichting opgenomen in een bestand. 
 2. De donateur verleent, door het verstrekken van de donatie, toestemming aan de stichting tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie over de donatie en een bedankje aan de donateur zelf en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van deze informatie (bv Mailchimp). 
 3. Het is de donateur te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie (bv de nieuwsbrief) door de Stichting of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Stichting dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. 
 4. De Stichting zal geen persoonlijke informatie van de donateur openbaar maken, anders dan op de website vernoemde naam en bedrag van donatie. 
 5. De donateur heeft de mogelijkheid om een donatie anoniem te verstrekken.

De Stichting Kenya Child Care hanteert de volgende systemen voor de vastlegging van persoonsgegevens: 

 • Nieuwsbrief via Mailchimp. De spreadsheet donateursgegevens worden beheerd bij Mailchimp en tevens zijn deze door de stichting opgenomen in een bestand. Mailchimp vraagt de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, geslacht, fysiek adres / telefoonnummer, datum toevoeging en datum wijziging.
 • Donaties via Geef.nl. nl moet worden beschouwd als een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese privacywetgeving.

Geef.nl heeft de bevoegdheid om de doelen en de middelen van de verwerking van gegevens te bepalen, die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar aangeboden diensten. Daarbij beslist Geef.nl over de (andere) gebruiksdoeleinden van consumentengegevens en zijn onze eigen algemene voorwaarden van toepassing op de consument. In de praktijk verwerkt Geef.nl deze gegevens feitelijk voor haar eigen doelen. Geef.nl bepaalt het doel en de middelen van deze verwerking onafhankelijk van haar klanten.

Op grond van de activiteiten die Geef.nl uitvoert en de diensten die zij aanbiedt, zowel naar haar klanten als naar consumenten toe, is Geef.nl aan te merken als een verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 4(7) AVG.

Dat betekent dat Geef.nl niet als verwerker wordt aangemerkt en dat een verwerkersovereenkomst tussen Geef.nl en haar klanten niet noodzakelijk is. Daarnaast wordt er alleen donateur data gedeeld met een goed doel (waarbij deze ook hoofdverantwoordelijke wordt m.b.t. deze data) als de donateur zelf heeft aangegeven dat Geef.nl zijn/haar NAW gegevens mag delen met het desbetreffende goede doel. 

 • Automatische incasso’s lopen via Triodos Bank. Zij beheren de donateursgegevens en tevens worden deze ook opgeslagen door de stichting in een bestand. De volgende gegevens worden bewaard:
 • Naam donateur
 • Adres donateur
 • Postcode donateur
 • Betaalperiode: (bijvoorbeeld 4: eens per kwartaal, 12: per maand 1: per jaar)
 • Toegezegd bedrag donateur
 • Betaalwijze: (bijvoorbeeld acceptgiro, incassomachtiging)
 • Banknummer / IBAN / BIC
 • Wij bedanken per mail indien het e-mail adres beschikbaar is of wij sturen een voorbedrukte ansichtkaart van onze stichting per post of via de telefoon (whatsapp) indien het telefoonnummer bekend is.

De penningmeester maakt iedere maand een back-up van de systemen. De back-up staat op een losse schijf die hij bewaart in een afsluitbare lade.

Nieuwsbrief .

Schrijf je nu in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen in Kenia en Nederland.